Puszcza Zielonka

Puszcza Zielonka – park krajobrazowy położony na północny wschód od Poznania, między Murowaną Gośliną, Skokami, Kiszkowem i Pobiedziskami, na terenie gmin Czerwonak, Kiszkowo, Murowana Goślina, Pobiedziska i Skoki.

Park powstał w roku 1993,w celu zachowania i ochrony największego
i najbardziej zbliżonego do naturalnego kompleksu leśnego, o dużych wartościach przyrodniczych i naukowo-dydaktycznych.

Po przeprowadzonej w 2003 r. korekcie granic, powierzchnia parku wynosi 11439,40 ha, z czego ponad 80% to tereny leśne. Przez teren parku przepływają rzeki:
Warta, Trojanka (Goślinka), Struga Wierzenicka i Potok Dzwonowski
oraz znajdują się jeziora: Czarne, Pławno, Kościołek, Leśne, Bolechowskie, Kamińskie i Miejskie.

Na terenie parku znajduje się 5 rezerwatów przyrody:

* Jezioro Czarne
* Dąbrówka Kościelna i klasztorne Modrzewie
* Nadleśnictwo Łopuchówko
* Żywiec Dziewięciolistny
* Jezioro Pławno

W samej Puszczy Zielonce wytyczono kilka szlaków pieszych i rowerowych oraz
szlak konny i kajakowy, którego początek znajduje się na jeziorze Biezdruchowo w Pobiedziskach (więcej o szlakach na zakładkach po lewej stronie)