Rezerwaty

 

 

Jezioro Czarne – rezerwat florystyczny, jezioro położone jest w głębokiej rynnie polodowcowej, ulega stopniowemu zarastaniu a na przyległym torfowisku rosną rzadkie rośliny min. kłoć wiechowata, widlak torfowy, mchy reliktowe, rosiczka okrągłolistna i długolistna i żurawina błotna. Położony jest przy historycznym Trakcie Poznańskim.

Rezerwat oddalony jest ok 26 km od Karczewka, trasa dojazdu :
Karczewko -> Karczewo -> Pławno Skockie -> Rejowiec -> Sława Wielkopolska -> Skoki -> Rościnno -> Grzybowo -> Grzybowice

 

Klasztorne Modrzewie k. Dąbrówki Kościelnej – rezerwat leśny położony w głębi Puszczy Zielonki, okazałe modrzewie europejskie w górnym piętrze osiagają wysokość ponad 40 m. To najstarszy w Wielkopolsce drzewostan modrzewiowo-sosnowy.

Rezerwat oddalony jest ok 3 km od Karczewka.

 

Nadleśnictwo Łopuchówko – rezerwat leśny położony przy Trakcie Bendarskim, rosną w nim dęby i sosny liczące ok 200 lat oraz graby i buki mające po 130 lat. W leśnym runie rezerwatu znajdują się takie gatunki roślin jak trzcinnik leśny, orlica pospolita, szczawik zajęczy, perłówka zwisła

Rezerwat oddalony jest ok 19 km od Karczewka, trasa dojazdu :
Karczewko -> Karczewo -> Pławno -> Skockie -> Rejowiec -> Sławica -> Łopuchowo -> Łopuchówko

 

Żywiec Dziewięciolistny – rezerwat florystyczny nad Jeziorem Leśnym, obejmuje nadbrzeżne łąki i las rosnący na pofalowanym, morenowym terenie. Jest to jedyne w Wielkopolsce oraz najbardziej wysunięte na północ w Polsce stanowisko żywca dziewięciolistnego, górskiej rośliny charakterystycznej dla burzyn karpackich.

Rezerwat oddalony jest ok 20 km od Karczewka.
 

Jezioro Pławno – krajobrazowy rezerwat przyrody obejmujący dwa jeziora Pławno i Kociołek (Głęboczak) oraz torfowisko między jeziorami i drzewostan olszowy i brzozowy. Rezerwat został utworzony w celu ochrony rzadkich gatunków roślinności wodnej i torfowiskowej z jaskrem wielkim (Ranunculus lingua), kłocią wiechowatą (Cladium mariscus), rdestnicą błyszczącą (Potamogeton rutilus).

Rezerwat oddalony jest ok 14 km od Karczewka.