Moja Puszcza Zielonka

Trzy parki krajobrazowe zlokalizowane w północnej części powiatu poznańskiego. Piękno lasów. Bogactwo zabytków. Serce Wielkopolski.

Promno

Park Krajobrazowy Promno został utworzony w 1993 roku. To najmniejszy w Wielkopolsce park krajobrazowy biorąc pod uwagę powierzchnię przez niego zajmowaną.

Celem utworzenia parku była ochrona urozmaiconego polodowcowego krajobrazu pagórków środkowo-poznańskiej moreny czołowej (tzw. Grzbiet Pobiedziski), zbiorowisk leśnych(w szczególności lasów grądowych), torfowiskowych i wodno-błotnych zasiedlanych przez liczne gatunki roślin, zwierząt i grzybów.

Park położony 20 km na wschód od Poznania w regionie Pojezierza Wielkopolskiego, na terenie gmin Pobiedziska i Kostrzyn.

Powierzchnia parku wynosi 2077 ha (otulina 3760ha)

Na terenie parku znajdują się trzy rezerwaty:

* Jezioro Dębiniec

* Jezioro Drążynek

* Las liściasty w Promnie