Park Krajobrazowy Promno znajduje się około 25 km na wschód od Poznania, na południe od linii kolejowej Poznań – Pobiedziska – Gniezno, pomiędzy drogą krajową nr 5 przebiegającą na północ od jego granic, a granicą gminy Pobiedziska na południowym wschodzie. Zgodnie z podziałem fizycznogeograficznym Polski według Kondrackiego Park Krajobrazowy Promno położony jest w obrębie mezoregionu Równina Wrzesińska.