Moja Puszcza Zielonka

Trzy parki krajobrazowe zlokalizowane w północnej części powiatu poznańskiego. Piękno lasów. Bogactwo zabytków. Serce Wielkopolski.

Łagiewniki Kościelne

Wieś w województwie wielkopolskim w gminie Kiszkowo, położona ok. 6 km na południowy zachód od Kłecka.

Pierwsza wzmianka o wsi pochodzi z 1284 roku, wówczas właścicielami wsi był rycerski ród Sulimów, następnie w XVI i XVII w. trafić w ręce Latarskich.

We wsi zachowały się dwór z ok. poł. XIX w. oraz drewniany kościół z 1741 r.

Budynek dworu składa się ze starszej części parterowej, nakrytej spadzistym dachem oraz piętrowej przypominającej prostą willę nakrytą płaskim dachem.

Dwór należał kolejno do: Ferdynanda Eckerda i jego żony, a następnie do Karola Unruha i jego żony Klary z domu Treskow. Na początku XX w. majątek został wykupiony przez Niemców i w 1902 r. założono w budynku dworu ośrodek ewangelicki, będący równocześnie filią parafii ewangelickiej z Kłecka. Ośrodek nosił nazwę "Johannesheim", od nazwiska generalnego super intendenta Johannesa Hesekiela, zwierzchnika wszystkich ewangelików na terenie Prowincji Poznańskiej. Pod tą nazwą funkcjonował do roku 1923.

W 1923 r. liczba Niemców w miejscowości się zmniejszyła i przez 6 lat nie było pastora, gdyż nie było potrzeby utrzymywania ośrodka. Od roku 1929 przywrócono pastora, który był wikarym parafii kłeckoskiej. W tym czasie do ośrodka należało 4 ha gospodarstwo. Niemcy prowadzili w nim kursy nowoczesnego rolnictwa, dla ściąganych do Wielkopolski z Ukrainy i Wołynia osadników.

Z kolei w latach 30. XX w. Niemcy organizowali w budynku różnego rodzaju imprezy,z których raporty przekazywano do urzędu wojewódzkiego. Do roku 1940 ośrodek obsługiwały też siostry ewangelickie. Jednakże usunięte zostały przez służby SS, a ośrodek zlikwidowano, a po zakończeniu wojny jego działalność nie została już wznowiona.

Po wojnie pałac z parkiem przeszedł na własność Skarbu Państwa. Od 29.12.1992 r. jest własnością Gminy Kiszkowo. Początkowo mieścił się tam Klub Prasy i Książki „Ruch”, świetlica wiejska i filia poczty, obecnie znajdują się tam mieszkania.

Park wokół pałacu miał powierzchnie około 3,2 ha, przecięty został drogą, która oddziela staw z wyspą od reszty parku. W części przy dworze znajduje się drugi mniejszy staw. Na uwagę zasługuje również kilka pomnikowych drzew. Największym drzewem jest jesion wyniosły o obwodzie pnia 526 cm. Oprócz niego rośnie również lipa 405 cm, jesion 344 cm, dąb szypułkowy 382 cm oraz  kilkanaście wiązów, buków i klonów dochodzących do 300 cm obwodu.

lagkosclagkosc1

Źródła:

www.kiszkowo.pl

www.regionwielkopolska.pl

www.kosciolydrewniane.pl

www.polskaniezwykla.pl (+zdjęcie)

www.eksploratorzy.com.pl (+zdjęcie)

www.kiszkowo.nowoczesnagmina.pl – dokument Zebrania Wiejskiego Wsi Łagiewniki Kościelne, "Plan Odnowy Miejscowości Łagiewniki Kościelne