Moja Puszcza Zielonka

Trzy parki krajobrazowe zlokalizowane w północnej części powiatu poznańskiego. Piękno lasów. Bogactwo zabytków. Serce Wielkopolski.

Kiszkowo

 

Kościół p.w. Św. Jana Chrzciciela w Kiszkowie z kaplicą

Jest to najstarsza drewniana świątynia w Gminie Kiszkowo. Modrzewiowy kościół parafialny pod wezwaniem Św. Jana Chrzciciela datowany jest bowiem na 1733 r. Kiedyś spełniał funkcję fary miejskiej. Konsekrowany w roku 1749. Remontowany w latach: 1912, 1949, 1974 i 1982.

 

Stoi na stromej skarpie, w otoczeniu starych rozłożystych kasztanowców. W kościele tym odbywają się msze święte, chrzty, śluby i pogrzeby. Jest on konstrukcji zrębowej, oszalowany. Orientowany, jednonawowy z nieco węższym, zamkniętym trójbocznie prezbiterium i czworokątną wieżą frontową z kruchtą. Dach pokryty jest gontem. Wieża zwieńczona herbem Pilawa, ówczesnego prymasa Polski Teodora Andrzeja Potockiego.

 

Pierwszy drewniany kościół we wsi powstał w XIV w. Obecna świątynia wzniesiona została dzięki staraniom proboszcza Jana Wypijewskiego. Dobudowano ją do starszej, pochodzącej z 1695 r., murowanej kaplicy p.w. Najświętszej Marii Panny. Kaplicę ufundował jako wotum dziękczynne właściciel Kiszkowa Łukasz Niemojewski, który doznał uzdrowienia za pomocą cudownego obrazu. Kaplica ta pełniła również funkcję krypty grobowej właścicieli miasta. Obecnie pochowani są w niej właściciele Łubowic: Kazimierz i Antonina Węclewscy. W ołtarzu w kaplicy umieszczono XVIII-wieczną Pietę, która pochodzi z rozebranego w XIX w. kościoła p.w. Świętej Trójcy. Nad Pietą, zobaczyć można scenę Przemienienia Pańskiego, wzorowaną na dziele Rafaela Santi. Z kaplicy obraz Matki Boskiej przeniesiony został do ołtarza głównego, gdzie znajduje się do chwili obecnej. Łaskami słynący wizerunek Matki Boskiej z Dzieciątkiem, nakryty jest srebrną sukienką i otoczony licznymi wotami. Od 1999 r. zasłaniany jest przez płótno Chrzest Chrystusa w Jordanie. Jest to kopia obrazu Chrzest Chrystusa Piera Della Francesco.

 

Odpust w kościele odbywa się 24 czerwca.

 

Zabytki znajdujące się w kościele:

  • ołtarz główny z poł. XVIII w., a poniżej niego płaskorzeźba przedstawiająca: Ostatnią wieczerzę,
  • dwa ołtarze boczne neoklasycystyczne z XIX w. (a w nich wizerunki Najświętszego Serca Pana Jezusa oraz Św. Józefa),
  • barokowe: ołtarz w kaplicy i ambona z XVIII w., chrzcielnica z XVII w., baldachim z XVIII w., a także rzeźbiony fotel z XIX w.
  • XIX-wieczne organy, odrestaurowane w 2014 r.

 

[nggallery id =19]

 

Więcej zdjęć: http://www.olapietrzak.pl/czerwcowe-wycieczki/

http://www.olapietrzak.pl/lazegowanie/