Puszcza Zielonka

Puszcza Zielonka – park krajobrazowy położony na północny wschód od Poznania, między Murowaną Gośliną, Skokami, Kiszkowem i Pobiedziskami, na terenie gmin Czerwonak, Kiszkowo, Murowana Goślina, Pobiedziska i Skoki.

Park powstał w roku 1993,w celu zachowania i ochrony największego
i najbardziej zbliżonego do naturalnego kompleksu leśnego, o dużych wartościach przyrodniczych i naukowo-dydaktycznych.

Po przeprowadzonej w 2003 r. korekcie granic, powierzchnia parku wynosi 11439,40 ha, z czego ponad 80% to tereny leśne. Przez teren parku przepływają rzeki:
Warta, Trojanka (Goślinka), Struga Wierzenicka i Potok Dzwonowski
oraz znajdują się jeziora: Czarne, Pławno, Kościołek, Leśne, Bolechowskie, Kamińskie i Miejskie.

Na terenie parku znajduje się 5 rezerwatów przyrody:

* Jezioro Czarne
* Dąbrówka Kościelna i klasztorne Modrzewie
* Nadleśnictwo Łopuchówko
* Żywiec Dziewięciolistny
* Jezioro Pławno

W samej Puszczy Zielonce wytyczono kilka szlaków pieszych i rowerowych oraz
szlak konny i kajakowy, którego początek znajduje się na jeziorze Biezdruchowo w Pobiedziskach (więcej o szlakach na zakładkach po lewej stronie)

Wspaniałą atrakcją okolicy jest również szlak kościołów drewnianych wokół Puszczy Zielonka. Szlak daje możliwości zapoznania się z dziedzictwem drewnianej architektury sakralnej na terenie kilku gmin, jedna z nich to gmina Kiszkowo.

Na terenie samej gminy Kiszkowo znajdują się kościoły:
* kościół św. Jana Chrzciciela w Kiszkowie
* kościół Bożego Ciała w Łagiewnikach Kościelnych
* kaplica św. Rozalii w Sławnie

W Puszczy Zielonka warto odwiedzić również:

Miejscowość Zielonka – wieś położona w samym centrum Parku Krajobrazowego, znana przede wszystkim z rozległego na 80 km arboretu, w którym znajduje się ponad 800 gatunków drzew i krzewów.

Dziewicza Góra– najwyższe wzniesienie Puszczy Zielonka (143m n.p.m), na jej wierzchołku stoi 40 km wieża obserwacyjno-widokowa.

Miejscowość Wroczyn – niewielka wieś założona jeszcze w czasach rzymskich, położona jest między jeziorami w rynnie poglacjalnej. W okresie międzywojennym gościło tu wiele wybitnych postaci życia politycznego i kulturalnego tj. marszałek Edward Rzydz-Śmigły, ministrer Józef Beck, Artur Rubinstein, Ignacy Jan Paderewski, Jan Lechoń i Kornel Makuszyński.
Znajduje się tu zabytkowy dwór Jackowskich z przełomu XVIII i XIX w z ponad stuletnią gorzelnią oraz drewniana dzwonnica z 1762 r.