Rezerwaty

Jezioro Czarne – rezerwat florystyczny utworzony w 1959 r. Znajduje się po północno-zachodniej stronie wsi Czernice. Jest to jeden z większych rezerwatów w Puszczy Zielonce. Obejmuje znajdujące się w głębokiej rynnie polodowcowej, zarastające Jezioro Czarne i przyległe do niego torfowisko przejściowe na którym stwierdzono występowanie rzadkich roślin, min. Kłoci wiechowatej i widłaka torfowego, reliktowych mchów, rosiczek oraz żurawiny błotnej. W skład rezerwatu wchodzi również fragment lasu na wschodnim brzegu jeziora, o charakterze typowego olsu.

Jezioro Pławno – rezerwat florystyczny utworzony w 1978 r. położony w rynnie polodowcowej po wschodniej stronie wsi Pławno. W jego skład wchodzą dwa jeziora – Pławno i Głęboczek otaczający je drzewostan olszowy i brzozowy, fragment łąk i torfowisko między jeziorami. Został utworzony dla ochrony stanowisk rzadkich gatunków roślinności wodnej i torfowiskowej, które reprezentują min. Jaskier wielki, kłoć wiechowata, rdestnica błyszcząca i rdestnica wydłużona.

Klasztorne modrzewie koło Dąbrówki Kościelnej – rezerwat leśny utworzony w 1962 r. położony w głębi lasów na wschód od wsi Zielonka. Chroni najstarszy w Wielkopolsce drzewostan modrzewiowo-sosnowy, z domieszką dębów i buków. W górnym piętrze boru rosną sosny i blisko 200 letnie modrzewie europejskie o gonnych strzałach a w dolnym piętrze – dęby, graby, buki i brzozy w wieku 130 – 190 lat.

Las mieszany w Nadleśnictwie Łopuchówko – rezerwat leśny utworzony w 1962 r. położony wśród lasów na północny-wschód od wsi Zielonka. Obejmuje drzewostan dębowo-sosnowy w wieku ok 200 lat. W górnym piętrze rosną okazały sosny i dęby z domieszką buków, w dolnym zaś 130 letnie dęby i graby. W runie występują min. trzcinnik leśny, orlica pospolita, szczawik zajęczy, perłówka zwisła, wiechlina gajowa, możylinek trójnerwowy.

Żywiec Dziewięciolistny – rezerwat florystyczny utworzony w 1974 r. położony na zachodnim brzegu Jeziora Leśnego. Obejmuje bór mieszany rosnący na pofalowanym terenie morenowym oraz nabrzeżne łąki. Chroni się tu jedyne w Wielkopolsce i wysunięte najbardziej na północ w Polsce – stanowisko żywca dziewięciolistnego, górskiej rośliny charakterystycznej dla buczyn karpackich.